بازگشایی بلوار نماز مشهد

بولوار نماز مشهد روز پنجشنبه با حضور فرماندهان ارتش در شمال شرق، شهردار و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد بازگشایی شد و در اختیار ترافیک قرار گرفت/ایرنا

بازگشایی بلوار نماز مشهد بازگشایی بلوار نماز مشهد بازگشایی بلوار نماز مشهد بازگشایی بلوار نماز مشهد