تحصیل دانشجویانی از 100 ملیت در دانشگاههای ایران

عبدالحمید علیزاده روز چهارشنبه در نشست با مسئولان دانشگاه حکیم سبزواری افزود: تقویت سفیران، دوستان، نمایندگان فرهنگی و شکوفایی اقتصاد آموزش عالی از مهمترین اهداف افزایش جذب دانشجویان خارجی در دانشگاههای ایران است.
وی ادامه داد: 27 هزار دانشجو از مجموع دانشجویان خارجی هم اینک در دانشگاههای زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هشت هزار دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی و سه هزار دانشجوی خارجی در دانشگاههای زیر نظر وزارت بهداشت در حال تحصیل هستند.
مدیرکل امور دانشجویان غیرایرانی وزارت علوم به همگاهنگی جذب دانشجویان خارجی در ایران با برنامه ششم توسعه اشاره و بیان کرد: شمار دانشجویان در انتهای این برنامه یک و هشت دهم درصد از مجموع 3.5 میلیون دانشجوی کل کشور تعیین شده بود که هم اینک محقق شده است.
وی گفت: جذب دانشجویان خارجی از کشورهای همسایه و هم مرز با ایران که اشتراکات مختلف فرهنگی، دینی و قومی با آنها داریم در بخشهایی از آموزش علمی شامل علوم انسانی و اسلامی، تاریخ، ایرانشناسی و زبان و ادبیات فارسی صورت گرفته است.
علیزاده افزود: دانشگاه حکیم سبزواری نیز در این میان دانشگاهی پویا و برخوردار است که با نگاه مثبت وزارت علوم باید در مقوله جذب دانشجویان خارجی از حالت ‘برخوردار’ به وضعیت ‘بهره مند’ ارتقا وضعیت دهد.

 

دانشگاه حکیم سبزواری دومین قطب دانشگاهی خراسان رضوی

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری نیز در همین نشست گفت: این دانشگاه دومین قطب دانشگاهی خراسان رضوی و شرق کشور است که ظرفیت مناسبی برای جذب دانشجویان از کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق، عرب و منطقه آسیای میانه دارد.
دکتر علی اصغر مولوی شمار کنونی دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در دانشگاه حکیم سبزواری را 200 نفر اعلام و بیان کرد: گنجایش افزایش افزون بر دو برابر این تعداد وجود دارد.
وی به افزایش تعاملات علمی دانشگاه حکیم سبزواری با دانشگاههای خارجی نیز اشاره و بیان کرد: تاکنون در این چارچوب تفاهمنامه های بین المللی با دانشگاههای لیون و پاریس 13 فرانسه، تورین ایتالیا و هرات افغانستان منعقد شده است.
دانشگاه حکیم سبزواری جزو 22 دانشگاه ‘محور’ در کشور است که با 9 هزار دانشجو دارای 33 گروه آموزشی، 139 کدرشته‌ تحصیلی در مقاطع کارشناسی تا دکترا و 10 دانشکده است. سبزوار در فاصله 230 کیلومتری غرب مشهد قرار دارد.