سیلابی شدن هشت رودخانه در خراسان رضوی

 

محمد صادقی فر مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی فرمود :در این مدت سیلاب در رودخانه های هریرود شهرستان سرخس در شمال خراسان رضوی، رودخانه کلات در شمال شرق استان، ورودی کشف رود در شمال مشهد، رودخانه های زنگلانلو، درونگر، قره سو و ارچنگان در شهرستان درگز واقع در شمال و رودخانه رحمت آباد به گیسور شهرستان گناباد در جنوب خراسان رضوی گزارش شده است.

سیلاب رودخانه زنگلانلو یک خودرو را با خود برد

وی ادامه داد: در ورودی رودخانه کشف رود سیلاب با دبی ورودی 300 مترمکعب در ثانیه ثبت شده است. در رودخانه زنگلانلو نیز دبی سیلاب 15 مترمکعب می باشد تاکنون فشار آن یک خودرو را برده است.

وقوع سیلاب در بیشتر رودخانه ها

مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: با توجه به پیش بنی بارش های شدید از عصر امروز 25 فروردین و امشب وقوع سیلاب در حوزه بیشتر رودخانه های محتمل است.
وی طول رودخانه های اصلی خراسان رضوی را 28 هزار و 603 کیلومتر ذکر و بیان کرد: مطالعات مربوط به حریم و بستر چهار هزار و 306 کیلومتر از این مسیر تاکنون انجام شده است.
صادقی فر افزود: دو هزار و 770 هکتار از زمین های بستر رودخانه های خراسان رضوی طی سال های اخیر بازگشایی شده است. بطور مثال اگر بازگشایی بستر رودخانه ‘کشف رود’ مشهد انجام نمی شد با توجه به بارش های شدید اخیر تبعاتی را در پی می داشت که از آن پیشگیری شده است.