پایان مسابقات بولینگ استان خراسان رضوی

به گزارش خراسان 51 ، رسانه‌ مردمی استان خراسان رضوی، هفتمین و آخرین دوره از مسابقات مستمر ماهیانه بولینگ استان با حضور 15 شرکت کننده در مجموعه بولینگ پروما مشهد برگزار شد.
در پایان این دوره از مسابقات که در چهار بازی متوالی برگزار شد، هاشم منتظر ابدی قهرمان شد و امیر پارسی و سپهر رهبر به ترتیب مقام های دوم و سوم را کسب کردند