70درصد کارگران کشور زیر خط فقر قراردارند

70درصد کارگران کشور زیر خط فقر قراردارند

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خراسان 51 ، سید حسین رسولی دبیر اجرایی خانه کارگراستان خراسان رضوی روز چهارشنبه دریک نشست خبری در خانه کارگر شهر مشهد گفت : خانه کارگر درسطح کشور بزرگترین تشکل و بهترین حامی کارگران می باشد.

سید حسین رسولی با بیان اینکه یکی از مشکلات عمده کارگران حضور نداشتن در مجلس و دولت می باشد افزود: در حال حاضر 56/6درصد جمعیت ایران زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی می باشند و 14درصد افراد علی رغم اینکه به شغل کارگری مشغول هستند به دلایلی از بیمه محرومند.

وی ادامه داد: 70درصد جمعیت ایران کارگر و حداقل بگیر هستند و تقریبا با وضعیت تورم فعلی زیر خط فقر قراردارند و به تعداد این جمعیت ، متاسفانه نماینده ای در مجلس شورای اسلامی وجود ندارد ، کارگران اگر به تعداد کافی نماینده درمجلس شورای اسلامی داشته باشند شاهد تصویب قوانینی خواهیم بود تا در نتیجه کارگران با مشکلات فعلی روبه رو نباشند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان خراسان رضوی خاطر نشان کرد:یکی از مسائل مهم کارگران حضور نداشتن در تصمیمات عالی کشور است و متاسفانه نتیجه حضور نداشتن کارگران درتصمیمات عالی کشور بدتر شدن وضعیت جامعه کارگری می باشد.

به گفته رسولی : خانه کارگر در استان خراسان رضوی دارای 250 هزارعضو می با شد و عمده مشکلاتی که کارگران باآن مواجع می باشند اجرا نشدن قانون کار به صورت واقعی می باشد و متاسفانه بزرگترین ضربه ای که به کارگران در جامعه وارد می شود نداشتن امنیت شغلی می باشد و از طرفی شاهد هستیم که کارگران با مشکل درمان روبه رو هستند و درحال حاضر متاسفانه فاصله مزد با معیشت زیاددرجامعه زیاد شده است و مجلس کارگاه هایی که با ظرفیت 5 و 10نفر کارگر مشغول فعالیت می باشند را از شمول قانون کار خارج می کند.

سید حسین رسولی با اشاره به اینکه در شهرمشهدتعداد 1240تشکل کارگری وجوددارد تصریح کرد : متاسفانه تشکل های کارگری به دلیل نداشتن امنیت شغلی استقلال ندارند و درحال حاضر نمی توانند از حقوق کارگران دفاع کنند ومتاسفانه از طرفی شاهد هستیم که قراردادهای موقت درسراسر کشور یکسان می باشد و قانون اجرانمی شود.
خبرنگار مصطفی حاجی زاده