مرور برچسب

ارتش سودان

کودتای نظامیان در سودان حرکتی برای دور زدن مردم

برخی کارشناسان مسائل آفریقا بر این باورند که کودتای صورت گرفته در سودان و برکناری عمر حسن البشیر رییس جمهوری این کشور، در واکنش به اعتراضات مردمی، جهت حفظ و تقویت نظام در این کشور صورت گرفته است.
ادامه مطلب ...